Συνεργαζόμενα Ταμεία

 

 

Ε.Τ.Α.Α. (Υγειονομικών   ΤΣΑΥ, Μηχανικών   ΤΣΜΕΔΕ, Συμβολαιογράφων   ΤΑΣ, Δικαστικών Επιμελητών)

Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. (ΔΕΗ, ΤΑΠ – ΟΤΕ, ΟΣΕ, ΕΛΤΑ, Ταμείο Υγείας Προσωπικού Τραπεζών)

ΤΑΞΥ (Ξενοδοχοϋπαλλήλων),  ΤΥΔΚΥ (Δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων)

ΙΚΑ (Υπαλλήλων), ΟΑΕΕ (Υπαλλήλων), ΟΑΕΔ (Υπαλλήλων), ΟΓΑ, ΤΑΝΠΥ (Οίκος Ναύτου)

Ε.Ο.Π.Υ.Υ,  Ταμείο Νομικών  ΕΡΤ,  Ο.Σ.Υ – Α.Ε (Πρώην ΕΘΕΛ),  ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΕΥΔΑΠ

ΔΩΡΕΑΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ

5 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 15 ΗΜΕΡΩΝ

Α περίοδος. 16/06/19 – 30/06/19

Β περίοδος. 24/06/19 – 08/07/19

Γ περίοδος. 10/07/19 – 24/07/19

Δ περίοδος. 25/07/19 – 08/08/19

Ε περίοδος. 01/08/19 – 15/08/19

Ζ περίοδος. 08/08/19 – 22/08/19

Η περίοδος. 13/08/19 – 27/08/19

Σημ. Η αναχώρηση πραγματοποιείται την 15η ημέρα παραμονής από την άφιξη του παιδιού, έως την 12η μεσημβρινή.

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ: Ανήλικα τέκνα γεννηθέντα από 01/01/2000 έως 14/06/2010

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή κατά το φορολογικό έτος 2017 (εκκαθαριστικό σημείωμα 2017) έως 26.000,00€

1. Άνεργοι:

α) Επιδοτούμενη ανεργία έστω 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) κατά το έτος 2018.

β) Συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία στο μητρώο του ΟΑΕΔ από 4 εως 36 μήνες (κατά την λήξη υποβολής των αιτήσεων)

2. Εργαζόμενοι:

α) Έστω 50 μέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά το έτος 2018 (σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου).

β) Έστω 50 μέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας κατά το έτος 2018

3. Άνεργος ή Εργαζόμενος:

α) Έστω 50 μέρες αθροιστικά των περιπτώσεων επιδοτούμενης ανεργίας/ασφάλισης στο
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή ειδικής άδειας μητρότητας.

ΟΑΕΔ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Αποκλειστικά και μόνον: www.oaed.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: για το χρονικό διάστημα, την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ θέσεων: στα τηλέφωνα του γραφείου μας καθώς και την επίσημη ιστοσελίδα μας.