Περίοδοι Κατασκήνωσης
Κ.Π. ΝΕΑ ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΣ
2021


Α᾽περίοδος


01/07/21  έως 15/07/21Β᾽ περίοδος


16/07/21 έως 30/07/21Γ᾽περίοδος


01/08/21 έως 15/08/21Δ᾽περίοδος


16/08/21 έως 30/08/21