Περίοδοι Κατασκήνωσης
Κ.Π. ΝΕΑ ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΣ
2022


Α᾽περίοδος


17/06/22  έως 01/07/22Β᾽ περίοδος


03/07/22 έως 17/07/22Γ᾽περίοδος


19/07/22 έως 02/08/22Δ᾽περίοδος


04/08/22 έως 18/08/22