Περίοδοι Κατασκήνωσης
Κ.Π. ΝΕΑ ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΣ
2020


Α᾽περίοδος


01/07/20  έως 15/07/20Β᾽ περίοδος


16/07/20 έως 30/07/20Γ᾽περίοδος


01/08/20 έως 15/08/20Δ᾽περίοδος


16/08/20 έως 30/08/20